Polityka prywatności i cookies Platformy sprzedażowej

26 lutego, 2024 Autor sprzedaje Wyłączono

Polityka prywatności i cookies Marketu sprzedażowego

 I DEFINICJE

Wszystkie nazwy pisane z wielkiej litery odpowiadają definicjom zawartym w Regulaminie Marketu Sprzedażowego, do którego niniejszy dokument stanowi załączniki

 

 II INFORMACJE OGÓLNE

Polityka prywatności i cookies dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – Daniela Bryniarskiego, prowadzącego spółkę pod nazwą Sprzedaje.tv spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Imielinie (pełne dane w Regulaminie Marketu sprzedażowego i na stronie internetowej Marketu) i stosowania cookies w ramach Marketu sprzedażowego.

Market sprzedażowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. “ciasteczka”).
 3. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Marketu sprzedażowego (konieczne do poprawnego działania serwisu)

 

III. INFORMACJE W FORMULARZACH

 1. Sprzedaje.tv spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Imielinie, REGON: 526480820, NIP: 6463006982 KRS: 0001059914 zbiera informacje podane dobrowolnie przez Klienta.
 2. Sprzedaje.tv spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Imielinie może zapisać automatycznie informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Klienta, chyba że poniżej określono inaczej (wynika z przepisów prawa).
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi Rejestracji (założenia konta) lub Zamówienia (płatność, wysyłka, reklamacja).

 

 IV INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. Market sprzedażowy korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze strony Marketu sprzedażowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej,
  z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Marketu sprzedażowego Sprzedaje.tv spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Imielinie, REGON: 526480820, NIP: 6463006982 KRS: 0001059914

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Marketu sprzedażowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury
  i zawartości;
 2. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Marketu sprzedażowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Marketu sprzedażowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Marketu sprzedażowego.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta i wykorzystywane mogą być do celów sprzedażowych przez Market sprzedażowy.

Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta z Marketu sprzedażowego. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.

Klient może nie wyrazić zgody na przetwarzanie plików cookies nie akceptując zgody na ich przetwarzanie wyświetlającej się na stronie (może to spowodować niepoprawne działanie serwisu).

 

V UDOSTĘPNIENIE DANYCH

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Sprzedawca może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Market sprzedażowy upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 3. Sprzedawca może udostępnić dane osobowe Klientów podmiotowi przejmującemu prawa i obowiązki Sprzedawcy w ramach Marketu sprzedażowego. W takim przypadku Klienci zostaną poinformowani o nowym administratorze ich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych.

 

DANE OSOBOWE

Z dniem 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”). RODO obowiązuje
w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce
i wprowadziło szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych, takich jak między innymi usługi Marketu sprzedażowego www.sprzedaje.tv.
W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, jakie ma miejsce po 25 maja 2018 roku w związku z korzystaniem z naszych usług. Prosimy Cię o jej przeczytanie, nie zajmie to więcej niż kilka minut.

 

Czym są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub Twoje dane w formularzu kontaktowym lub newsletterze. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.

 

Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią, co do zasady trzy z nich:

 1. Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Umowa to, w naszym przypadku, regulamin Marketu sprzedażowego www.sprzedaje.tv. Jeśli zatem zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z naszym serwisem w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
 2. Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach) jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie tego administratora.
 3. Twoja dobrowolna zgoda jest potrzebna głównie w przypadku, gdy usługi marketingowe dostarczają Ci podmioty trzecie (czyli Zaufani Partnerzy, o których mowa poniżej) oraz gdy to my świadczymy takie usługi dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele muszą mieć możliwość przetwarzania Twoich danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, i jeśli nie chcesz, nie musisz jej udzielać. Dzięki naszemu rozwiązaniu masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

 

VI Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych osobowych jest Sprzedaje.tv spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Imielinie, adres siedziby: ulica Xawerego Dunikowskiego 13a, 41-407 Imielin, zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 526480820, NIP: 6463006982 KRS 0001059914.

 

Przekazywanie danych

Twoje dane mogą być również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez Administratora danych osobowych. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą (np. agencją marketingową) lub usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych). Dzięki temu możemy np. lepiej dobrać najciekawsze lub najtańsze oferty dopasowane dla Ciebie. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

 

Twoje uprawnienia

 Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów:

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać, kontaktując się z Administratorem Danych Osobowych (dane wskazane powyżej).

Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO (UODO). Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

 

Zgoda

 

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Sprzedaje.tv spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Imielinie, REGON: 526480820, NIP: 6463006982 KRS: 0001059914  Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie z Marketu sprzedażowego www.sprzedaje.tv w celach marketingowych (obejmujących niezbędne działania analityczne i zestawianie w profile marketingowe na podstawie Twojej aktywności na stronach internetowych) w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików przez Sprzedaje.tv spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Imielinie, możesz w łatwy sposób wyrazić tę zgodę, klikając w przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamykając to okno. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. W każdym momencie możesz także edytować Twoje preferencje w zakresie udzielonej zgody, w tym nawet wycofać ją całkowicie, kontaktując się z administratorem danych osobowych.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

– w celu przechowywania danych osobowych na serwerze sprzedaje.tv,

– w celu korzystania z systemu mailingowego sprzedaje.tv, służącego do przesyłania wiadomości elektronicznych,

VII. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.