Klauzula informacyjna

26 lutego, 2024 Autor sprzedaje Wyłączono

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sprzedaje.tv spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Imielinie, adres siedziby: ulica Xawerego Dunikowskiego 13a, 41-407 Imielin, zarejestrowanej
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 526480820, NIP: 6463006982 KRS: 0001059914.

2) kontakt do administratora ochrony danych osobowych – Sprzedaje.tv spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Imielinie: e-mail: biuro@192.168.99.93

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO;

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą dostawcy usług zaopatrujących naszą firmę w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne (dostawcy usług teleinformatycznych, oprogramowania, firmy kurierskie i pocztowe, obsługa prawna i windykacyjna);

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres minimum 6 lat lub do odwołania zgody;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO (UODO) gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne;

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania.